Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas 10 Tentang Gerak Lurus

oleh -358 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas 10 Tentang Gerak Lurus yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Suatu titik di mana kita mulai mengukur kedudukan suatu benda disebut..
a. Titik koordinat
b. Titik acuan *
c. Titik sudut
d. Titik berat
e. Titik temu

2. Yang merupakan symbol gravitasi adalah..
a. α
b. γ
c. v
d. g *
e. Δ

3. Besaran jarak adalah..
a. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda ketika berpindah dari satu posisi ke posisi lain dalam selang waktu tertentu *
b. Perubahan kedudukan suatu benda
c. Letak atau posisi
d. Besaran yang memiliki besar (nilai) dan arah
e. Sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya selalu dapat dinyatakan dengan angka

4. Pada abad ke berapa Aristoteles menyatakan pendapat tentang gerak suatu benda?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 *
e. 5

5. Lambang dari kelajuan adalah..
a. θ
b. Δ
c. x
d. β
e. ν *

6. Manfaat dari mengetahui gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari adalah..
a. Menjaga keselamatan *
b. Aman dan tentram
c. Hidup teratur
d. Melatih disiplin
e. Terhindar dari sanksi

7. Kedudukan merupakan besaran..
a. Besaran vector *
b. Besaran pokok
c. Besaran satuan
d. Besaran scalar
e. Besaran jarak

8. Gerak yang lintasannya lurus dan percepatannya tetap disebut dengan..
a. GLB
b. GBB
c. GBL
d. GLBB *
e. GLL

9. Letak atau posisi adalah kata lain dari..
a. Gaya
b. Kedudukan *
c. Jarak
d. Usaha
e. Perpindahan

10. Perubahan kedudukan suatu benda disebut..
a. Percepatan
b. Perepindahan *
c. Gaya
d. Usaha
e. Kecepatan

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas 10 Tentang Vektor

11. Rumus yang digunakan untuk menentukan kecepatan adalah..
a. ν = ν0 + at *
b. ν : ν0 + at
c. ν = ν0 X at
d. ν = ν0 : at
e. ν X ν0 + at

12. Pada abad ke berapakah Galileo menemukakan pendapatnya?
a. 19 *
b. 18
c. 17
d. 16
e. 15

13. GLBB singkatan dari..
a. Gerak Lurus Beraturan
b. Gerakan Lurus Beraturan
c. Gerak Lurus Berubah Beraturan *
d. Gerak Lurus tidak Beraturan
e. Gerak Lika-liku Beraturan

14. Tanda Δ digunakan untuk menyatakan..
a. Perubahan gaya
b. Perubahan besaran *
c. Perubahan usaha
d. Perubahan massa
e. Perubahan kecepatan

15. “Jika hambatan udara diabaikan, maka setiap benda yang jatuh akan mengalami percepatan yang sama”. Hal ini adalah pengertian gerak benda menurut..
a. Galileo *
b. Albert Einstein
c. Alfred Nobel
d. Isaac Newton
e. Bill Gates

16. Kelajuan merupakan besaran scalar sehingga selalu bernilai..
a. Positif *
b. Negatif
c. Lebih besar
d. Lebih kecil
e. Salah semua

17. Gerak benda yang mula-mula dilempar vertical ke atas dengan kelajuan tertentu dan akhirnya jatuh bebas adalah pengertian dari..
a. Gerak vertical
b. Gerak jatuh bebas
c. Gerak bertikal ke bawah
d. Gerak vertical ke atas *
e. Benar semua

18. Ada berapa macam gerak lurus vertical?
a. 1
b. 3 *
c. 5
d. 7
e. 9

19. Δν adalah lambang yang menjelaskan tentang..
a. Perubahan massa
b. Perubahan gaya
c. Perubahan kecepatan
d. Perubahan perpindahan
e. Selang waktu *

20. Gerak bersifat relative yang artinya..
a. Bergantung pada titik acuan *
b. Perpindahan pada titik acuan
c. Bertolak belakang pada titik acuan
d. Hasil pada titik acuan
e. Benar semua

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas 10 Tentang Pengukuran

21. Nilai kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan biasanya..
a. Tetap
b. Berubah *
c. Dibawah rata-rata
d. Diatas rata-rata
e. Benar semua

22. GLB adalah singkatan dari..
a. Gerak Lurus Beraturan *
b. Gerakan Lurus Beraturan
c. Gerak Lurus Berubah Beraturan
d. Gerak Lurus tidak Beraturan
e. Gerak Lika-liku Beraturan

23. Lambang dari waktu adalah..
a. β
b. x
c. ν
d. Δ
e. t *

24. Satuan dari percepatan adalah..
a. v
b. w
c. joule
d. a *
e. p

25. Gerak vertical bawah ialah..
a. Gerak benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal
b. Gerak perubahan kedudukan suatu benda
c. Gerak vertical benda yang dilempar ke bawah dengan kelajuan tertentu *
d. Gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap
e. Gerak benda yang mula-mua dilempar vertical ke atas dengan kelajuan tertentu dan akhirnya jatuh bebas

26. Rumus mencari kelajuan rata-rata adalah..
a. v_(rata-rata)= ∆x/∆t= x_(2 – x_1 )/∆t *
b. v_(rata-rata)+ ∆x/∆t= x_(2 – x_1 )/∆t
c. v_(rata-rata) X ∆x/∆t= x_(2 – x_1 )/∆t
d. v_(rata-rata)= ∆x/∆t+x_(2 – x_1 )/∆t
e. v_(rata-rata)= ∆x/∆t X x_(2 – x_1 )/∆t

27. Berapakah besar percepatan gravitasi?
a. 8,9 m/s2
b. 6,8 m/s2
c. 7,9 m/s2
d. 8,8 m/s2
e. 9,8 m/s2 *

28. Kelajuan dilambangkan sama dengan lambing kecepatan, tetapi dicetak..
a. Tebal
b. Miring *
c. Garis bawah
d. Besar
e. Kecil

29. Gradien garis ditentukan oleh nilai…
a. Δ
b. β
c. ∨
d. α *
e. π

30. Δν adalah lambang yang menjelaskan tentang..
a. Perubahan massa
b. Perubahan gaya
c. Perubahan kecepatan *
d. Perubahan perpindahan
e. Selang waktu

Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas 10 Tentang Gerak Lurus semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.