Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Agama Islam Kelas 12 Tentang Iman Kepada Hari Akhir

oleh -1,174 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Agama Islam Kelas 12 Tentang Iman Kepada Hari Akhir yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Percaya akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dimana hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah merupakan pengertian dari..
a. Iman kepada Allah
b. Iman kepada Malaikat
c. Iman Kepada Kitab
d. Imana kepada Rasul
e. Iman kepeda hari akhir *

2. Matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, adalah merupakan peristiwa tentang..
a. Kiamat
b. Kiamat kecil *
c. Kiamat besar
d. Kiamat sedang
e. Hari akhir

3. Yang merupakan urutan urutan peristiwa hari akhir adalah..
a. Yaumul Hasyr -Yaumul Ba’ats – Yaumul Hisab – Yaumul Mizan – As-Sirat – Yaumul Jaza – Surga atau Neraka
b. Yaumul Hisab -Yaumul Mizan – Yaumul Ba’ats – Yaumul Hasyr – As-Sirat – Yaumul Jaza – Surga atau Neraka
c. Yaumul Jaza – Surga atau Neraka – Yaumul Ba’ats – Yaumul Hasyr – Yaumul Hisab – Yaumul Mizan – As-Sirat
d. Yaumul Ba’ats – Yaumul Hisab – Yaumul Hasyr – Yaumul Mizan – As-Sirat- Yaumul Jaza – Surga atau Neraka
e. Yaumul Ba’ats -Yaumul Hasyr – Yaumul Hisab – Yaumul Mizan – As-Sirat – Yaumul Jaza – Surga atau Neraka *

4. Iman kepada Hari Kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya Hari Kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu dengan beriman kepada Hari Kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada hari kiamat, kecuali..
a. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat
b. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas
c. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal *
d. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya
e. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat

5. Seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan magnetis dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Dawud nomor 4310 dari Abdulah bin Amru bin Ash tentang tanda-tanda hari Kiamat, pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa..
a. Munculnya Dajjal
b. Munculnya binatang melata
c. Bumi tertutup kabut
d. Matahari terbit dari barat *
e. Munculnya Ya’juj dan Ma’juj

6. Hari dikumpulkanya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur di sebuah padang yang sangat luas adalah pengertian dari..
a. Yaumul Ba’as
b. Yaumul Jaza’
c. Yaumul Mizan
d. Yaumul Mahsyar *
e. Yaumul Hisab

7. Berikut yang termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah..
a. Sering terjadi hujan
b. Jumlah orang beriman semakin banyak
c. Banyak Ulama ahli ilmu meninggal dunia *
d. Jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan
e. Maksiat lambat laun hilang

8. Sebelum kita mati untuk mempersiapkan bekal hidup di alam akhirat, hal yang perlu kita siapkan selama hidup di dunia adalah..
a. Memperbanyak harta benda
b. Lebih semangat bekerja
c. Bermalas-malasan saja
d. Memperbanyak ibadah kepada Allah *
e. Ziarah tempat-tempat bersejarah

9. Gambaran manusia pada waktu terjadinya hari kiamat kelak ditunjukkan oleh pernyataan..
a. Orang saling bekerja sama untuk dapat keluar dari bencana yang dahsyat
b. Manusia merasa gembira karena terjadi peristiwa yang langka
c. Setiap orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain *
d. Sebelum terjadi peristiwa kiamat, manusia memilih hidup didalam gua agar selamat
e. Mencari saudara dan keluarganya untuk menyelamatkan diri dari bencana

10. Ada hari kiamat manusia bagaikan laron yang beterbangan. Gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Penjelasan tentang hari kiamat tersebut dapat ditemukan dalam Al Qur’an surah..
a. Az-Zalzalah/99:1-4
b. Al-Baqarah/2:1-5
c. An-Nas/112:1-3
d. Al-Falaq/113. 1-5
e. Al-Qari’ah/101:1-5 *

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Agama Islam Kelas 12 Tentang Saling Menasehati dan Berbuat Baik

11. Iman kepada hari akhir (kiamat) adalah rukun iman yang ke..
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

12. Peristiwa berikut yang merupakan kiamat kubra adalah..
a. Musnahnya alam semesta *
b. Tenggelamnya Kapal Titanic
c. Tsunami di Aceh
d. Gempa di Yogyakarta
e. Gunung meletus

13. Hari pembalasan amal manusia disebut yaumul..
a. Hisab
b. Hasyr
c. Mizan
d. Ba’ts
e. Jaza’ *

14. Tanda-tanda kiamat ada yang besar dan ada yang kecil. Berikut ini termasuk tanda-tanda yang besar, kecuali..
a. Banyak terjadi gempa bumi
b. Turunnya Nabi Isa ‘Alaihissalam
c. Seluruh manusia dalam kondisi kafir *
d. Matahari terbit dari barat
e. Munculnya dajjal

15. وَ إِذَ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ayat disamping artinya “Dan apabila …”
a. Gunung-gunung dihancurkan *
b. Roh-roh dipertemukan (dengan tubuh)
c. Bintang-bintang berjatuhan
d. Lautan dipanaskan
e. Matahari digulung

16. Sebelum kiamat terjadi, manusia yang telah mati terlebih dulu menunggu di alam..
a. Arham
b. Barzakh *
c. Akhirat
d. Ghaib
e. Azali

17. Salah satu tanda besar hari akhir yaitu munculnya Dajjal yang akan membawa fitnah dan kesesatan bagi manusia. Allah SWT akan mengutus seseorang nabi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kembali Syariatkan Nabi Muhammad SAW utusan tersebut..
a. Nabi Ibrahim A.S
b. Nabi Sulaiman A.S
c. Nabi Nuh A.S
d. Nabi Isa A.S *
e. Nabi Musa A.S

18. Kiamat kubra merupakan hari kehancuran alam semesta beserta isinya. Peristiwa kiamat kubra akan terjadi saat..
a. Malaikat Izrail mencabut nyawa seluruh makhluk
b. Malaikat Raqib dan Atid selesai mencatat amal manusia
c. Malaikat Israfil meniup sangkakala *
d. Malaikat jibril selesai menjalankan tugasnya
e. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu

19. Allah SWT telah menggambarkan rangkaian peristiwa setelah hari kiamat dalam ayat-ayat Al Qur’an. Pasangan ayat dan peristiwa yang tepat terdapat pada pilihan..
a. Yasin (36) ayat 51: Manusia menanti hari kebangkitan
b. Al-Baqarah (2) ayat 154: Manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar
c. Al-Anbiya’ (21) ayat 47: Amal perbuatan Manusia ditimbang dengan adil
d. Az-Zumar (39) ayat 69: Manusia dibangkitkan dari kubur *
e. Al-Hajj ayat 7: Dan sunguh. Hari kiamat itu pasti datang

20. Perhatikan kisah berikut!
Aldi anak sholeh. Ia selalu melaksanakan ibadah dengan khusuk. Ia juga menjauhi perbuatan tercela. Aldi selalu bersemangat menuntut ilmu, ia mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan ikhlas. Aldi selalu berbakti kepada orangtuanya dan selalu berbuat baik kepada oranglain.
Berdasarkan kisah tersebut, Aldi akan dibangkitkan dari dalam kubur dalam keadaan..
a. Menyesal atas perbuatannya
b. Sedih meninggalkan dunia
c. Penuh suka cita *
d. Menangis karena bahagia
e. penuh duka

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Agama Islam Kelas 12 Tentang Berpikir Kritis dan Bersikap Demokratis

21. Setelah dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda-beda manusia akan dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk..
a. Ditimbang amal baik dan buruk saat di dunia
b. Dihitung amal perbuatannya saat di dunia
c. Mendapat balasan atas setiap perbuatannya saat di dunia
d. Menanti pengadilan Allah *
e. meniti Shiratul mustaqim

22. Hari ketika Allah SWT memperlihatkan semua amalan di akhirat, disebut yaumul..
a. Yaumul Hisab *
b. Yaumul Mizan
c. Ash-Shirat
d. Yaumul Ba’ats
e. Yaumul Hasyr

23. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenernya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Berdasarkan pengertian tersebut adalah penjelasan tentang surah..
a. Surah Al-Infitar ayat 3
b. Surah Az-Zalzalah ayat 3
c. Surah Al-Hajj ayat 1- 2 *
d. Surah A-Qari’ah ayat 4
e. Surah At-Takwir ayat 1

24. Apabila hari kiamat telah tiba saatnya, maka semua isi dalam bumi akan dimuntahkan atau dikeluarkan. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al-Zalzalah ayat..
a. 1
b. 2 *
c. 3
d. 4
e. 5

25. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari akhir adalah..
a. Mikail
b. Israfil *
c. Izrail
d. Jibril
e. Atid

26. Keberadaan dan datangnya hari kiamat, merupakan sesuatu yang misterius. Apa artinya..
a. Sifatnya gaib *
b. Kejadiannya tidak jelas
c. Orang yang tahu hanya sedikit
d. Yang tahu hanya Allah SWT
e. Sesuatu yang bersifat simbolis

27. Hukum umat Islam yang tidak percaya terhadap hari akhir..
a. Kafir *
b. Mukmin
c. Fasiq
d. Munafiq
e. Murtad

28. Percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir akan terjadi secara tiba-tiba adalah merupakan..
a. Pengertian beriman kepada hari akhir *
b. Proses kejadian pada hari akhir
c. Unsur-unsur beriman kepada hari akhir
d. Tata cara beriman kepada hari akhir
e. Syarat-syarat beriman kepada hari akhir

29. Apabila ada manusia yang meyebarkan berita hoax bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal, bulan dan tahun x, bagaimana sikap umat Islam yang beriman..
a. Wajib tidak percaya *
b. Wajib dipercaya
c. Sunah dipercaya
d. Mubah dipercaya
e. Bebas untuk percaya

30. Terjadinya hari kiamat dimulai dengan tiupan trompet malaikat Israfil yang pertama. Apa makna tiupan trompet malaikat Israfil yang pertama..
a. Seluruh makhluk hidup menjadi mati *
b. Hancur seluruh alam semesta
c. Gunung-gunung bertabrakan
d. Terbit matahari dari arah barat
e. Terjadi banjir bandang

Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Agama Islam Kelas 12 Tentang Iman Kepada Hari Akhir semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.