Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Kimia Kelas X Tentang Termokimia

oleh -469 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Kimia Kelas X Tentang Termokimia yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Kajian perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku disebut..
a. Tindak balas kimia
b. Termokimia *
c. Tindakan balasan
d. Tindak balas eksotermik
e. Tindak balas endotermik

2. Tindak balas endotermik yang berlaku dalam tumbuhan adalah..
a. Transpirasi
b. Respirasi
c. Fotosintesis *
d. Tranparansi
e. Gutasi

3. Tindak balas eksotermik yang berlaku dalam hewan adalah..
a. Respirasi *
b. Gutasi
c. Perkumuhan
d. Persenyawaan
e. Homeostasis

4. Alat yang mengukur perubahan suhu semasa tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik adalah..
a. Mikroskop
b. Stetoskop
c. Mesin sinar-X
d. Teleskop
e. Thermometer *

5. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menyerap tenaga daripada matahari untuk menghasilkan..
a. Oksigen dan karbon dioksida
b. Glukosa dan air
c. Glukosa dan oksigen *
d. Glukosa dan karbon dioksida
e. Air dan oksigen

6. Pembakaran bunga api akan … tenaga haba.
a. Menyerap
b. Membebaskan *
c. Membeku
d. Meresap
e. Memanaskan

7. Fungsi pek panas ialah untuk..
a. Memulihkan luka
b. Membuat kaku otot
c. Mengurangkan bengkak pada luka dan radang tisu
d. Melegakan kekejangan otot *
e. Membantu untuk memberhentikan pendarahan kerana ia mengurangkan kadar peredaran darah

8. Fungsi pek sejuk ialah..
a. Memulihkan luka
b. Mengurangkan bengkak pada luka dan radang tisu *
c. Melegakan kekejangan otot
d. Meningkatkan kadar peredaran darah
e. Membuat kaku otot

9. Nyatakan contoh masalah global yang disebabkan oleh tindak balas eksotermik adalah..
a. Hakisan tanah
b. Tanah runtuh
c. Pencemaran air
d. Pemansan global *
e. Penanaman pohon

10. Tindak balas yang membebaskan haba ke sekeliling disebut tindak balas..
a. Eksotermik *
b. Pemuaian
c. Endotermik
d. Penghidratan
e. Pembakaran

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Kimia Kelas X Tentang Senyawa Hidrokarbon dan Minyak Bumi

11. Antara tindak balas berikut, yang manakah membebaskan tenaga haba ke sekeliling?
a. Menambahkan air kepada pepejal ammonium nitrat
b. Menambahkan air kepada pepejal natrium hidroksida *
c. Melarutkan pepejal kalium nitrat dalam air
d. Memanaskan dengan kuat pepejal kuprum (II) karbonat
e. Membekukan dengan kuat pepejal kuprum (II) karbonat

12. Seorang olahragawan meletakkan pek sejuk pada bahagian sendi yang bengkak. Antara bahan kimia yang berikut yang manakah terkandung dalam pek sejuk itu?
a. Kalsium hidroksida
b. Natrium klorida
c. Kalium oksida
d. Ammonium nitrat *
e. Karbon dioksida

13. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan suatu eksperimen bagi tindak balas antara suatu asid cair dengan suatu alkali. Suhu awal = 29°C, suhu akhir = 35 °C. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang tindak balas itu?
a. Tindak balas eksotermik *
b. Tindak balas endotermik
c. Tindak balas menyerap haba dari persekitaraan
d. Bekas yang mengisi campuran menjadi sejuk
e. Bekas yang mengisi campuran menjadi panas

14. Satu tindak balas yang melibatkan penyerapan haba dari sekeliling dikenal sebagai tindak balas..
a. Eksotermik
b. Endotermik *
c. Peletakan
d. Hidrolisis
e. Peretakan

15. Apabila seketul natrium yang panas dimasukkan ke dalam sebuah balang gas yang terisi klorin, didapati ketulan natrium terus terbakar dengan nyala kuning. Ini menunjukkan bahwa..
a. Tindak balas berbalik sedang berlaku
b. Tindak balas mengikat haba
c. Tindak balas membebaskan haba *
d. Klorin bertindak sebagai mangkin
e. Kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada kandungan tenaga bahan tindak balas

16. Pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam reaksi Endoterm adalah..
a. Besi berkarat
b. Pembuatan es batu dan air *
c. Air mengalir
d. Ledakan bom
e. Fermentasi tapai

17. Jika reaksi antara logam Barium dengan Asam Klorida encer di campurkan ked alam tabung reaksi yang tersumbat dengan rapat, gas Hidrogen di dalam sistem tidak dapat meninggalkan sistem. Akan tetapi perambatan kalor meninggalkan sistem tetap terjadi melalui dinding pada tabung reaksi. Pada percobaan ini termasuk ke dalam..
a. Sistem terbuka
b. Sistem berlanjut
c. Sistem tertutup *
d. Perubahan entalpi
e. Energy dalam

18. Jika pada suatu persamaan reaksi semua zat di ketahui harga Hf0 nya masing-masing, maka H reaksi tersebut dapat di hitung dengan rumus..
a. ∆ H = Hakhir-Hawal
b. ∆ H = qp
c. ∆ Hfhasil reaksi- ∆Hfpereaksi *
d. ∆Hfpereaksi-∆Hfhasil reaksi
e. Salah semua

19. Proses reaksi di alam yang berlangsung spontan seperti pertunjukan kembang api merupakan salah satu contoh dari reaksi..
a. Reaksi eksoterm *
b. Reaksi fisika
c. Reaksi kimia
d. Reaksi endoterm
e. Reaksi sistem terbuka

20. Suatu campuran antara air panas dan gula yang di masukkan ke dalam gelas, menyebabkan gelas menjadi panas. Pada peristiwa ini reaksi apakah yang terjadi..
a. Reaksi eksoterm *
b. Reaksi endoterm
c. Reaksi eksoterm dan endoterm
d. Reaksi perubahan entalpi
e. Reaksi perubahan energi

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Kimia Kelas XII Tentang Makromolekul

21. Sistem dapat mengalami perubahan karena berbagai hal, diantaranya akibat..
a. Perubahan tekanan, perubahan volume atau perubahan kalor *
b. Perubahan suhu dan perubahan jumlah zat
c. Kelebihan jumlah zat
d. Penambahan zat lain
e. Perubahan tekanan dan penambahan zat lain

22. Pernyataan di bawah ini berturut-turut tentang akibat terjadinya penyerapan kalor oleh sistem dan akibat sistem melepaskan kalor ke lingkungan adalah..
a. Adanya kenaikan suhu pada reaksi eksoterm dan adanya penurunan suhu pada reaksi endoterm
b. Adanya penurunan suhu pada reaksi endoterm dan adanya kenaikan suhu pada reaksi eksoterm *
c. Adanya kenaikan suhu pada reaksi eksoterm dan adanya enurunan suhu pada zat lain
d. Adanya kenaikan suhu pada reaksi endoterm dan adanya penurunan suhu pada reaksi eksoterm
e. Adanya penurunan suhu pada reaksi eksoterm dan adanya kenaikan suhu pada reaksi endoterm

23. Pernyataan yang benar tentang reaksi endoterm adalah..
a. Entalpi awal lebih besar dari entalpi akhir dan ΔH > 0
b. Entalpi awal lebih kecil dari entalpi akhir dan ΔH > 0 *
c. Entalpi awal lebih besar dari entalpi akhir dan ΔH < 0
d. Entalpi awal lebih kecil dari entalpi akhir dan ΔH < 0
e. Entalpi awal sama dengan entalpi akhir dan ΔH = 0

24. Jika satu sendok serbuk seng dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan HCl, ternyata terbentuk gelembung gas dan dasar tabung terasa panas. Reaksi ini dapat digolongkan..
a. Eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan *
b. Eksoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem
c. Endoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan
d. Endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem
e. Endoterm, energi tidak berpindah

25. Suatu campuran pereaksi di dalam tabung reaksi menyebabkan tabung tersebut menjadi panas jika dipegang. Penyataan yang tepat mengenai hal tersebut adalah..
a. Entalpi pereaksi bertambah
b. Entalpi peraksi berkurang
c. Entalpi pereaksi dan hasil reaksi bertambah
d. Entalpi pereaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi *
e. Entalpi hasil reaksi lebih besar daripada entalpi pereaksi

26. Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah..
a. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem menyerap kalor dari lingkungan
b. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan menyerap kalor dari sistem
c. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem melepas kalor ke lingkungan *
d. D. Reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm karena lingkungan menerima kalor dari sistem
e. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena lingkungan melepas kalor ke sistem

27. Beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut ini:
1) Fotosintesis
2) Es batu mencair
3) Kapur tohor dalam air
4) Kembang api
5) Pembakaran kayu
Peristiwa yang tergolong reaksi endoterm adalah..
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 3 dan 5
e. 4 dan 5

28. Sebuah Kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditetesi dengan air. Pada tabung reaksi terasa dingin. Reaksi ini dapat digolongkan..
a. Eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan
b. Eksoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem
c. Endoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan
d. Endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke system *
e. Endoterm, energi tidak berpindah

29. Berikut ini proses yang termasuk eksotermis adalah..
a. Sublimasi es kering
b. Pelelehan es
c. Fotosintesis
d. Penguapan air
e. Pembakaran kayu

30. Dalam termokimia terdapat istilah sistem dan lingkungan. bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian langsung dalam suatu percobaan disebut..
a. Lingkungan
b. Entalpi
c. Kalor
d. Sistem *
e. Endoterm

Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Kimia Kelas X Tentang Termokimia semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.