Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Tentang Menikmati Novel

oleh -849 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Tentang Menikmati Novel yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Pernyataan yang sesuai dengan ciri khas novel ialah..
a. Karya prosa nonfiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang
b. Karya drama pendek yang mengandung rangkaian cerita
c. Karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang *
d. Karya drama panjang yang mengandung rangkaian cerita
e. Karya prosa nonfiksi yang pendek, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang

2. Dalam sebuah novel pembaca akan dapat menemukan nilai-nilai atau ajaran yang berkaitan dengan keyakinan arau kepercayaan seseorang disebut dengan nilai..
a. Agama *
b. Pendidikan
c. Sosial
d. Ekonomi
e. Budaya

3. Rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan sebab-akibat dalam sebuah cerita disebut..
a. Gaya bahasa
b. Amanat
c. Waktu
d. Latar
e. Alur *

4. Cermatilah kutipan berikut!
Rasus dan warta mendapat dua buah, Darsun hanya satu. Tak ada protes. Ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagiannya dengan gigi masing-masing, dan lalu mengunyahnya. Asinnya tanah.
Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan di atas adalah..
a. Orang pertama
b. Orang kedua
c. Orang ketiga *
d. Orang pertama dan kedua
e. Benar semua

5. Novel termasuk jenis karangan..
a. Non-fiksi
b. Fiksi *
c. Narasi
d. Deskripsi
e. Argumentasi

6. Sudut pandang pengarang yang digunakan penulis pada novel Laskar Pelangi adalah..
a. Sudut pandang pertama pelaku utama *
b. Sudut pandang pertama pelaku kedua
c. Sudut pandang orang kedua
d. Sudut pandang orang ketiga tunggal
e. Sudut pandang orang ketiga jamak

7. Bacalah kutipan novel berikut!
Bagi orang-orang di desaku, yang kebanyakan mereka adalah perantau, saat lebaran seperti inilah waktunya untuk berkumpul. Waktu yang tepat untuk bersilaturahmi, saling melepas rindu, dan saling memaafkan. Dan tentu saja, waktu menikmati hidangan spesial di rumah.
(Surat Kecil Untuk Ayah, Boy Candra)

Keterkaitan peristiwa dalam kutipan novel tersebut dengan kehidupan saat ini adalah..
a. berkumpul dengan tetangga
b. bersilaturahmi setiap hari
c. mudik saat lebaran tiba *
d. saling berbagi makanan
e. memaafkan orang lain

8. Bacalah kedua kutipan novel berikut!
Kutipan 1:
Seorang pemuda bernama Kacak, yang merasa karena mamaknya adalah kepala desa, mempunyai sifat sombong dan selalu berbuat sekehendak hatinya sehingga kurang disukai oleh orang-orang sekampungnya. Namun, lain halnya dengan Midun, walupun hanya anak seorang petani miskin, tetapi ia mempunyai pendidikan moral dan agama yang baik, sehingga sangat disukai oleh orang-orang di kampungnya.

Kutipan 2:
Tuti dan Maria, anak wedana pensiunan, R. Wiriaatmadja, ketika berada di Gedung Akuarium Jakarta bertemu dengan Yusuf, mahasiswa fakultas kedokteran. Maria siswa HBS, seorang yang lincah dan periang. Sebaliknya Tuti, kakaknya, gadis pemikir yang hanya mempercakapkan hal-hal yang dianggapnya perlu, aktivis organisasiwanita yang gagah memperjuangkankemajuan kaumnya.

Persamaan isi kedua kutipan novel di atas adalah..
a. Sama-sama menggunakan alur maju
b. Mengangkat tema pendidikan
c. Menggunakan susut pandang orang pertama
d. Menggambarkan watak tokoh *
e. Menggambarkan latar sosial

9. Bacalah kutipan novel berikut!
Cerita yang diangkat Negeri 5 Menara (N5M) sebenarnya sederhana dan jamak ditemui. Kisah seorang anak (Alif) yang harus merantau dari tanah Minangkabau ke Jawa (Ponorogo) untuk meneruskan sekolah di Pondok Madani. Di sana ia berkawan karib dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dulmajid dari Sumenep, Atang dariBandung, dan Baso dari Gowa. Keenamnya kemudian dijuluki sahibul menara karena kebiasaan mereka yang sering berkumpul di bawah menara masjid sambil menunggu azan maghrib. Saat berkumpul itulah setiap anak berbagi mimpi dan harapan.

Makna kata yang bercetak miring pada kutipan novel di atas adalah..
a. Orang yang memiliki *
b. Orang yang menguasai
c. orang yang jujur
d. Orang yang terpelajar
e. Orang yang memimpin

10. Bacalah kutipan novel berikut!
Tiap-tiap pemuda yang datang bersekolah di Betawi datang bertamasya di Danau Singkarak atau ke Sawah Lunto dan singgah di Solok, belum pernah mereka melampaui sebuah rumah kecil yang amat bersih rupanya, rumah itu dibeli oleh ibu Hanafidan disanalah ia tinggal bersama Rapiahkarena perlu menyekolahkan Syafei. Rapiah tidak suka lagi bercerai dengan mertuanya yang sudah dipandangnya sebagai ibu kandungnya, sedangkan ibu Hanafi pun berkata hendak menurutkan orang kedua itu kemana perginya. Rapiah tetap menolak hendak dipersuamikan. Ia berkata tak sampai hati akan memberi ayah tiri pada Syafei.
(Salah Asuhan, Abdul Muis)

Keterkaitan isi kutipan novel di atas dengan kehidupan sehari-hari adalah..
a. Bertamasya ke Danau Singkarak atau Sawah Lunto
b. Hendaklah kita mengunjungi saudara kita yang ada di daerah
c. Suatu keluarga menyiapkan hidangan yang baik untuk menjamu tamu
d. Ibu mertua dan anak menantu perempuan selalu bersama dalam melakukan sesuatu
e. Tidak menikah lagi sesudah suaminya meninggal demi masa depan anak yang dicintai *

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Tentang Memahami Isu Teknis Lewat Editorial

11. Bacalah kutipan teks novel berikut!
Astaga, siapa orang-orang ini? Tampang mereka seperti orang-orang kriminal. Namun, hak mereka sama dengan semua penumpang yang masuk taksiku. Aku tak perlu tahu urusan mereka. Barangkali juga tidak berhak tahu. Meskipun banyak juga yang aku tahu sebagai supir taksi.

Nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah..
a. Kehati-hatian seseorang terhadap keadaan sekelilingnya *
b. Jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilannya
c. Ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya
d. Ketakutan melihat orang jahat
e. Ketakutan yang timbul akibat pengalaman masa lalu

12. Bacalah kutipan novel berikut!
Orang tuanya bekerja sebagai nelayan miskin yang tidak hanya memiliki perahu. Mereka juga memiliki keluarga yang banyak yakni 14 kepala. Dari kejeniusannya Lintang sangat menyukai matematika. Tapi, cita-citanya menjadi seorang ahli matematika harus terpangkas karena tuntutan untuk membantu orangtua menafkahi keluarga. Terlebih saat ayahnya meninggal ia harus bekerja keras untuk mencari nafkah padakeluarganya.
(Andrea Hirata dalam Laskar Pelangi)

Berdasarkan kutipan novel di atas, nilai kehidupan apakah yang hendak disampaikan oleh penulis..
a. Nilai moral
b. Nilai sosial *
c. Nilai religius
d. Nilai patriotik
e. Nilai pendidikan

13. Bacalah kutipan novel berikut!
Ah, sebenarnya dia kagum pada laki-lakiitu. Agaknya mesti beginilah makna dari setiap jiwa yang besar. Manusia besar, yang bakal tak pernah dicetakn amanya dalam buku-buku pelajaran dan dikuliahkan oleh mahaguru-mahaguru. Sebab dia tak pernah menulis artikel dalam majalah, apalagi dalam surat kabar. Manusia besar ini, filosof ini, akan berlaku dari dunia tanpa apa- apa, selain sejumput kesan-kesan takberaturan pada sejumput orang lain tentang dia. Hanya itu.
(Ziarah, Iwan Simatupang)

Isi yang tersurat dalam kutipan novel tersebut adalah..
a. Sebenarnya orang akan menilai kebesaran jiwa seorang melalui nama dan karya- karya yang dihasilkan.
b. Laki- laki yang berjiwa besar itu telah meninggal dan namanya dicetak dalam buku-buku pelajaran.
c. Sesungguhnya kebesaran jiwa seseoranglah yang menumbuhkan kekaguman pada orang lain meski orang itu tidak meninggalkan sesuatu kepada kita.
d. Orang besar yang banyak dikagumi orang dalam cerita ini tidak banyak
e. meninggalkan warisan kepada anak cucunya *

14. Ia pun memandang Mariamin, seraya berkata, “Semua hal ini kita serahkan kepada Tuhan, sebab Ia-lah yang tahu mana yang baik akan hamba-Nya.”
Etika yang terkandung dalam novel di atas adalah..
a. Kita harus beriman kepada Tuhan
b. Kita harus bersyukur kepada Tuhan
c. Kita harus bersua kepada Tuhan
d. Kita harus berserah diri kepada Tuhan
e. Kita harus menerima cobaan dari Tuhan

15. Cermati cuplikan novel berikut!
“Jadi, kita akan kuburkan dia, di Sirnagara?” tanyanya pelan-pelan setengah ditujukan kepada dirinya sendiri. Soleha tidak bisa menjawab. Ia mau mengatakannya tapi segera ingat pada yang lain. “Tapi kita sudah kawinkan dia. Dan sekarang ia sudah menjadi istri Sumarto. Apa yang akan dikatakan oleh Sumarto?”, pikirannya makin tidak enak kalau mengingatkan soal itu.

Ia memang sudah keberatan ketika suami Soleha dipanggil orang dari Kampung Sawah untuk mengobati Pak Murad. Sebagai mantri kesehatan di sekitar itu memang tidak ada dokter. Suami Soleha sering diminta pertolongan. Namun ia tahu betul Pak Murad ayah Murni. Murni sekarang menjanda, karena suaminya meninggal dunia. Suami Soleha salain mencintai dengan Murni ketika masih bujang dan gadis. Mereka tak dapat melaksanakan niat hatinya sebab Murni dipaksa kawin.

Penyebab terjadinya konflik dalam kutipan novel di atas adalah..
a. Karena suaminya mantri kesehatan
b. Karena suaminya diminta pertolongan
c. Karena cemburu kepada Murni
d. Karena suami Soleha pernah mencintai Murni
e. Karena suaminya mengobati Pak Murad ayah Murni *

16. Saat itu aku dihadapkan pada suatu dilema, apakah aku akan mendekatinya dan terus terang mengatakan kepadanya siapa aku ini sebenarnya atau tetap begini saja seterusnya. Semenjak aku menjadi mandor kebun, aku tidak pernah lagi berhubungan dengan Mas Sudibyo.
Watak tokoh “Aku” yang terlihat dalam penggalan novel tersebut adalah..
a. Egois
b. Ceroboh
c. Lemah
d. Peragu *
e. Penyabar

17. “Selesaikan pelajaranmu dulu, Manen. Zaman sekarang, seorang wanita sebaiknya dapat berdiri sendiri, apalagi kalau ia dapat membangun masyarakat.”
Amanat yang paling telat untuk penggalan novel diatas adalah..
a. Wanita sebaiknya dapat mandiri
b. Wanita harus bermasyarakat
c. Pendidikan suami istri harus seimbang
d. Wanita tidak boleh kalah oleh pria
e. Cita-cita jangan sampai gagal *

18. Musuh sering merupakan kawan yang akrab.
Majas yang sejenis dengan majas di atas adalah..
a. Ia membeli sebuah chevrolet
b. Ayahnya sudah tidak ada di tengah-tengah mereka
c. Bibirnya bak delima merekah
d. Lelaki buaya darat
e. Ia mati kelaparan di tengah-tengah kekayaannya yang melimpah-ruah *

19. Perhatian rangkaian berikut ini!
1) Evaluasi
2) Orientasi
3) Resolusi
4) Komplikasi
5) Koda
6) Abstrak
Berdasarkan rangkaian di atas, urutan struktur novel yang benar adalah..
a. 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3
b. 6 – 2 – 4 – 1 – 3 – 5 *
c. 2 – 3 – 1 – 4 – 6 – 5
d. 6 – 2 – 4 – 3 – 1 – 5
e. 2 – 4 – 5 – 3 – 6 – 1

20. Serba susah, serba salah. Ini tak kuat, ini tak sanggup. Dan sementara itu pikiran dan semangat selalu dikacaukan dan diharubirukan oleh sesal tak putus, sedih tak berkesudahan. Teringat sawah dan rumah pusaka bapak, yang telah dijual dan dihabiskan! Terkenang kebaikan istri, yang telah meninggalkan dunia karena makan hati oleh perbuatan dan kelakukan diri sendiri. Di mana tinggal kemegahan selama ini.

Akan pelengah-lengah pikiran dan akan pembeli nasi Mak Iyah mau tak mau. Ia pun bekarja juga menganyam topidari pandan seperti pada malam itu. Akan tetapi perasaannya selalu tergoda, semangatnya senantiasa terganggu!
Konflik yang tersirat pada penggalan novel tersebut lebih didasarkan pada masalah..
a. Sosial
b. Ekonomi
c. Budaya
d. Kejiwaan *
e. Politik

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Tentang Menikmati Cerita Sejarah Indonesia

21. Begitulah takdir membentuk suatu kisah yang sangat panjang hanya untuk menyatukan kedua orang tersebut. Setelah melalui banyak kesedihan, waktu, akhirnya mereka diberi kesempatan untuk bersama.
Kalimat dalam kutipan novel di atas merupakan..
a. Orientasi
b. Komplikasi
c. Resolusi
d. Evaluasi
e. Koda *

22. Di bawah ini yang merupakan contoh novel romansa adalah..
a. Harry Potter
b. The Hunger Game
c. Dilan 1990 *
d. Laskar Pelangi
e. Bumi Manusia

23. Bacalah kutipan berikut!
Beberapa saat lamanya kedua beranak itu pun berjabat tangan, berpandang-pandangan dan berpelukan. Sebagai tak kan puas layaknya. Sejurus kemudian barulah Asri memberi salam kepada Ibu Siti Maliah, demikian juga kepada orang setetangga, yang kebetulan sudah hadir di situ, akan mengucapkan selamat datang kepadanya. Ia duduk dekat jamu-jamu itu, bercakap-cakap. Setelah mereka itu pergi, tinggallah Asri berdua dengan Ibunya.

Dikutip dari: Nur Sutan Iskandar, Salah Pilih, Jakarta, Balai Pustaka, 2010
Tema yang tepat untuk kutipan novel di atas..
a. Pertemuan ibu dengan anak nya yang telah lama pergi *
b. Percakapan antara ibu dan anak nya
c. Kasih sayang seorang ibu kepada anak nya
d. Kebaktian anak terhadap ibu nya
e. Kasih sayang anak kepada ibu nya

24. Semuanya seperti musim kering; kemarau datang dan angin gersang menusuk-nusuk. Semuanya seperti musim basah; hujan dan badai adalah nyanyian dalam sedih dan ngilu. Semuanya seperti perih, ketika langit tak menyisakan cerita apa-apa. Semuanya menjadi sepi.
(Nyanyi Sunyi dari Indragiri , Hary B Kori’un)

Gaya bahasa dalam kutipan novel di atas adalah gaya bahasa..
a. Ironi
b. Metafora *
c. Personifikasi
d. Hiperbola
e. Metonimia

25. Cermati kutipan novel berikut!
Pendidikan budi pekerti perempuan semata-mata ditujukan untuk keperluan laki-laki. Segala sifat lemah itu dijadikan sifat perempuan yang termulia: perempuan mesti sabar, perempuan mesti lemah lembut, dan perempuan mesti pendiam. Berjalan perempuan tiada boleh lekas-lekas , berbicara, dan tertawa tiada boleh keras. Dalam segala hal, ia halus.

Kelebihan isi kutipan novel tersebut terdapat pada..
a. Memberi nasihat kepada setiap laki-laki agar memahami perempuan *
b. Menyampaikan pesan kepada para perempuan agar menjadi gemulai
c. Berisi pelajaran budi pekerti bagi laki-laki dan perempuan
d. Berisi ajaran perilaku yang baik bagi semua orang
e. Mengandung nilai moral yang patut dijadikan teladan

26. Berikut ini yang bukan merupakan unsur intrinsik adalah..
a. Tokoh
b. Latar
c. Nilai kehidupan *
d. Alur
e. Tema

27. Nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya termasuk unsur-unsur … dalam novel.
a. Intrinsik
b. Ekstrinsik *
c. Endosentrik
d. Eksosentrik
e. Karakteristik

28. Cermati kutipan novel berikut!
Pendidikan budi pekerti perempuan semata-mata ditujukan untuk keperluan laki-laki. Segala sifat lemah itu dijadikan sifat perempuan yang termulia: perempuan mesti sabar, perempuan mesti lemah lembut, dan perempuan mesti pendiam. Berjalan perempuan tiada boleh lekas-lekas , berbicara, dan tertawa tiada boleh keras. Dalam segala hal, ia halus.

Pada kutipan novel di atas, pengarang menyampaikan pandangannya melalui..
a. Tokoh laki-laki
b. Tokoh perempuan *
c. Tokoh laki-laki dan perempuan
d. Langsung uraian pengarang
e. Tindakan tokoh perempuan

29. Teenlit merupakan pengklasifikasian jenis novel berdasarkan..
a. Isi dan penokohan *
b. Genre
c. Kebenaran cerita
d. Latar belakang
e. Fiksi

30. Bacalah kutipan teks novel berikut!
Aku dan Rangga iseng-iseng mengambil antrean di antara para turis Asia Timur yang sangat percaya dengan mitos semacam itu. Turis-turis itu begitu antusias untuk menyentuh dan berfoto di atas point zero hingga platnya luntur menjadi putih mengkilap. Aku mendengar nama oran lain, berharap bisa kembali lagi ke Paris bersama keluarga, kekasih, atau teman dekat mereka.
(99 Cahaya di Langit Eropa: Hanum Salsabeila Rais dan Rangga Almahendra)

Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam penggalan novel tersebut adalah nilai..
a. Agama
b. Sosial
c. Budaya *
d. Pendidikan
e. Ekonomi

Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Tentang Menikmati Novel semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.